Početna - osnovnamojkovac.me
14869
home,page-template-default,page,page-id-14869,page-parent,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Kratak istorijat

Škola je počela da radi u Dobrilovini daleke 1870., Poljima 1887., Podbišću i Štitarici 1897., Bistrici 1902. i Gojakovićima 1945. godine. Seoske škole su bile samostalne do školske 1961/62. godine kada su pripojene matičnoj školi u Mojkovcu. U gradskom naselju škola je započela rad 1914. godine. Dugo je radila po privatnim kućama. U ratovima je prestajala da radi, a kada su prilike dozvoljavale rad je nastavljan.
Prva školska zgrada u gradskom naselju podignuta je 1933. godine i sačuvana je do današnjih dana, jer je obnovljena 2003. godine. To je prvi državni objekat u sadašnjem gradskom jezgru. U to vrijeme Mojkovac je bio selo.
U svojoj dugoj istoriji škola je imala više statusnih promjena. Nabrojaćemo neke: 1970, 1979. i 1998. godine. Sadašnje posebno ime („Aleksa Đilas Bećo“), na prijedlog Saveza boraca NOR-a Opštine Mojkovac, po odluci nadležnog opštinskog organa, nosi od 1967. godine.
Aleksa Đilas Bećo, narodni heroj, rođen je u Podbišću između dva rata. Po završetku školovanja radio je kao učitelj. U Drugom svjetskom ratu se borio za oslobođenje od okupatora. Poginuo je 1942. godine kod Slijepač Mosta, na putu prema Bijelom Polju.

Osnovna škola „Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac, sa Područnim odjeljenjima u Poljima, Podbišću, Štitarici, Gojakovićima, Bistrici i Dobrilovini 1970. godine dijeli se na dvije osnovne škole i to: 1. Osnovna škola „Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac sa područnim odjeljenjima Gojakovići, Bistrica i Dobrilovina; 2. ”Druga osnovna škola” Mojkovac sa Područnim odjeljenjima Polja, Podbišće i Štitarica.

„Druga osnova škola“ 1971. godine je promijenila ime u Osnovna škola “Dragan Jovanović“ Mojkovac. Dragan Jovanović, diplomirani pravnik, predsjednik Opštine Mojkovac, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 1971. godine.

Godine 1979. (nakon održanih referenduma u svim osnovnim školama opštine Mojkovac) a u skladu sa tada važećim propisima, integrisane su sve četiri osnovne škole u jednu sa sjedištem u Mojkovcu. Novonastala škola je registrovana kao Osnovna škola „Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac. U sastavu škole su i područna odjeljenja u Poljima, Podbišću, Štitarici, Gojakovićima, Bistrici, Dobrilovini, Stevanovcu, Jakovićima, Crvenoj Lokvi, Žarima.

Rješenjem Okružnog privrednog suda u Bijelom Polju br. 12079 od 02.11.1979. godine izvršeno je ispisivanje iz registra tog suda 4 osnovne škole (Osnovna škola “Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac, Osnovna škola “Dragan Jovanović“ Mojkovac, Osnovna škola “Milovan Rakočević“ Lepenac, Osnovna škola “Radomir Rakočević“ Prošćenje) i konstituisana Osnovna škola “Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac sa potpunim ovlašćenjem (broj registarskog uloška registarskog suda 281-00 od 02.11.1979. godine).

Školski odbor JU OŠ “Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac u sastavu: Jušković Ugren, predsjednik, Radenović Miomir, Bošković Radenko, Jovanović Radovan, Vuković Dragić-Bato, članovi, donio je odluku broj 625 od 21.7.1998. godine o podjeli Škole na tri osnovne škole i to:
1. JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac sa područnim odjeljenjima: Polja, Podbišće, Štitarica, Gojakovići, Bistrica i Dobrilovina;
2. JU OŠ „Milovan Rakočević“ Lepenac sa područnim odjeljenjem Žari;
3. JU OŠ „Radomir Rakočević“ Prošćenje sa područnim odjeljenjima: Stevanovac, Jakovići i Crvena Lokva.

Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi RCG imenovalo je Komisiju za verifikaciju navedenih škola (Rješenje br. 01-5048 od 1. 9.1998. godine); dalo saglasnost na Odluku o statusnoj promjeni i podjeli škole na tri navedene škole (broj 01-5048/2 od 04.9.1998. godine); donijelo Rješenje o organizovanju rada navedenih škola (broj 01-5048/3 od 4.9.1998. godine); imenovalo vršioce dužnosti direktora u novoformiranim školama (rješenja br. UPI 01-222; UPI 01-223; UPI 01-224 od 4. 9.1998. godine).

Statusna promjena ove škole iz 1998. godine, upisana je u registar Privrednog suda u Bijelom Polju, rješenje br. 1/02, registarski broj 5-4927-00 od 18. 1.2002. godine. Tadašnje rukovodstvo škole nije prijavilo registarskom sudu statusnu promjenu niti je izvršena obavezna registracija novonastale škole dok su druge dvije novoformirane škole to na vrijeme uradile.
Posljednja registracija je izvršena kod Privrednog suda u Podgorici pod reg. br. 8-0006252/001 od 18.8.2002. godine, a kao osnivač je evidentirano Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi RCG. Matični broj škole je 02344491 sa šifrom djelatnosti 80101 (utvrđeno aktom Republičkog zavoda za statistiku br. 07-12/1-4927-00 od 23.01.2002. godine).

Statusna promjena ove škole iz 1998. godine, upisana je u registar Privrednog suda u Bijelom Polju, rješenje br. 1/02, registarski broj 5-4927-00 od 18. 1.2002. godine. Tadašnje rukovodstvo škole nije prijavilo registarskom sudu statusnu promjenu niti je izvršena obavezna registracija novonastale škole dok su druge dvije novoformirane škole to na vrijeme uradile.

Posljednja registracija je izvršena kod Privrednog suda u Podgorici pod reg. br. 8-0006252/001 od 18.8.2002. godine, a kao osnivač je evidentirano Ministarstvo prosvjete i nauke u Vladi RCG. Matični broj škole je 02344491 sa šifrom djelatnosti 80101 (utvrđeno aktom Republičkog zavoda za statistiku br. 07-12/1-4927-00 od 23.01.2002. godine).

Poslednje novosti